Muovituotteen suunnittelu

Karhumuovilla on vuosikymmenien ajalta kertynyt kokemus ruiskuvalutuotteiden suunnittelusta. Asiakas tietää millainen tuotteen pitäisi olla ja me tiedämme millaisena ja miten se kannattaa valmistaa.

Yhteistyötä

Yleensä onkin hyvä olla yhteistyössä valmistajan kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta sekä asiakkaan että valmistajan tietämys ovat käytettävissä virheiden välttämiseksi ja projektin nopeuttamiseksi. Omaamme kokemusta monelta vuosikymmeneltä eri raaka-aineiden käytöstä ja ominaisuuksista hyvin erilaisissa projekteissa.

Muovituote edellyttää 3D suunnittelua

Käytämme suunnittelutyössä Powershape-nimistä 3D-ohjelmaa, jonka avulla saamme monimutkaisetkin pintamallit luotua. Ohjelman avulla pystymme myös ottamaan vastaan valmiita 3D-malleja asiakkailtamme. Valmiit kuvatiedostot siirtyvät helposti verkossa esimerkiksi iges-tiedoston muodossa.

Lähtöarvot

Tuotetta suunniteltaessa ruiskuvalutuotteeksi on tärkeätä selvittää lähtöarvot mahdollisimman tarkasti. Tuotteen käyttöön liittyvät mekaaniset ja ympäristön asettamat vaatimukset on tunnettava hyvin. Nämä vaikuttavat raaka-aineen valintaan, mikä puolestaan heijastuu tuotteen mitoitukseen, ulkonäköön ja taloudellisiin näkökohtiin.

Seinämänvahvuus

Seinämän paksuuden tulisi olla mahdollisimman tasainen läpi tuotteen. Muovituotteen seinämän paksuus vaikuttaa lujuuteen, jälkikutistumaan ja jaksoaikaan. Epätasainen seinämän paksuus aiheuttaa sisäisiä jännityksiä tuotteeseen. Rivoituksen avulla voidaan saavuttaa ohuempi seinämä jäykkyyden kärsimättä.

Kestomuovi vs alumiini

Tekniset kestomuovit ovat kehittyneet jatkuvasti ja niiden ominaisuuksilla pystytään korvaamaan jo mm. alumiinisia valuosia. Jos tuotteen valmistusmenetelmäksi harkitaan ruiskuvalua, on tuotteen vuosimenekin oltava mieluummin tuhansia kuin satoja. Tällöin yleensä arvokkaan ruiskuvalumuotin hinnan kuolettaminen tuotehinnassa tapahtuu taloudellisesti järkevämmin. Joissain tapauksissa ruiskuvalu on kuitenkin ainoa tapa saada aikaan halutunmallinen tuote tarvittavilla ominaisuuksilla.

kestomuovituote

Annamme osaamisemme asiakkaan käyttöön.


Asiakas tietää millainen tuotteen pitäisi olla ja me tiedämme millaisena ja miten se kannattaa valmistaa.